Lời Mở Đầu

Chào mừng bạn đến website tuyển dụng của Công Ty TNHH Apparel Far Eastern (Vietnam) (sau đây gọi là “Công ty” hoặc Website). Trước khi sử dụng trang web, bạn cần đọc kỹ và cẩn thận nội dung thỏa thuận sử dụng. Nếu bạn (người dùng hoặc người truy cập website) tiếp tục truy cập và sử dụng website được xem như bạn đồng ý và tuân thủ các thỏa thuận và điều kiện sử dụng mà Công ty đưa ra. Nếu Bạn không đồng ý với các Điều Khoản này, xin vui lòng không đăng ký hoặc sử dụng Website.

Công ty được phép hiệu chỉnh các Điều Khoản Thỏa Thuận và có hiệu lực ngay sau khi cập nhật lại trang này. Vì vậy bạn nên truy cập định kỳ vào trang này để cập nhật những Điều Khoản mới. Những thuật ngữ Bạn và Người sử dụng được dùng ở đây đề cập đến tất cả những cá nhân hoặc những tổ chức truy vập vào trang web này với bất kỳ lý do nào.

Cập nhật lần cuối vào 12/12/2019

I. CÁC NỘI DUNG TRÊN WEBSITE:

 1. Website do Công ty sở hữu và điều hành.
 2. Những nội dung của Website này như thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh, âm thanh, video, phần mềm và các nội dung, dữ liệu khác (tập hợp thành “Nội dung Website”) được bảo vệ bởi luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế. Tất cả Nội dung Website này được biên soạn (có nghĩa là thu thập, sắp xếp và kết hợp) là tài sản riêng của Công ty và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế. Việc sử dụng Nội dung Website nếu không được phép có thể xâm phạm bản quyền, thương hiệu và những luật định khác. 
 3. Để có thể sử dụng đầy đủ tiện ích dịch vụ trên Website, Bạn cần phải đăng ký tạo lập một tài khoản sử dụng và cung cấp cho Website một số thông tin cá nhân nhất định. Các thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo quản và xử lý một cách bảo mật theo Chính Sách Bảo Mật của Website.
 4. Công ty cho phép Bạn xem và truy cập nội dung hiện có trên Website chỉ cho cá nhân bạn, không vì mục đích thương mại.

II. Quyền Và Trách Nhiệm Của Người Sử Dụng

Truy cập Website: Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập Website Công ty, đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập Website Công ty.

Đạo đức người sử dụng. Khi sử dụng và truy cập vào Website Công Ty, bạn nhận thức đầy đủ các điều cấm sau:

 1. Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động hoặc cung cấp thông chống phá Nhà nước Việt Nam;
 2. Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;
 3. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
 4. Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân;
 5. Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định;
 6. Đề cập đến các vấn đề chính trị và tôn giáo;
 7. Sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam;
 8. Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;
 9. Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm pháp luật đia phương, liêng bang, quốc gia hoặc quốc tế;
 10. Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;
 11. Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;
 12. Thay đổi, làm hư hại hoặc xóa nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, hoặc gây trợ ngại cho những người khác truy cập đến Website Công ty;
 13. Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một vùng tương tác;
 14. Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó;
 15. Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin;
 16. Sử dụng Website Công ty cho những mục đích phi pháp, bao gồm nhưng không giới hạn hành vi vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến.
 17. Đăng hồ sơ không thật và cố tình quảng cáo hoặc quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ.

Đăng ký tài khoản số lượng lớn và Tự động: Các tài khoản được đăng ký một cách tự động và/hoặc có hệ thống với số lượng lớn, theo toàn quyền đánh giá của Công ty, được xem là vi phạm và sẽ áp dụng các xử lý vi phạm theo quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này.

Hoạt động không đúng mục đích: Bất kỳ hành vi lạm dụng và/hoặc sử dụng website Công ty sai lệch khỏi mục đích tìm kiếm cơ hội việc làm, theo toàn quyền đánh giá bởi Công ty, sẽ có thể được xem là vi phạm và sẽ bị áp dụng các xử lý vi phạm theo quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này.

Quấy rầy người dùng khác: Công ty mong muốn tạo môi trường tự do và lành mạnh cho hoạt động tuyển dụng và tìm kiếm việc làm của tất cả người dùng. Khi sử dụng Website Công ty, bạn cần cân nhắc cẩn thận các nội dung do mình đưa lên vùng tương tác và các phản hồi đối với người dùng khác. Nếu Công ty nhận được phản ánh về bất kỳ hành vi quấy rầy nào (bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi đe dọa, đưa ra các nội dung trống rỗng hoặc chuỗi ký tự/từ ngẫu nhiên không có nghĩa và/hoặc không liên quan đến các nội dung tương tác hợp lý, gửi thư rác, sử dụng các hình thức lừa dối nhằm lôi kéo sự chú ý hoặc nhằm mục đích tiếp thị thương mại) làm ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ, cản trở khả năng tiếp cận thông tin, đem lại sự không thoải mái cho người dùng khác, Công ty, ngay lập tức, có quyền tạm dừng cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo và/hoặc hoàn lại tiền đối với người dùng bị báo cáo sai phạm để điều tra và xử lý theo quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này.

III. CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 1. Nội dung Website:
  1.1 Bạn đồng ý và thừa nhận rằng tất cả các nội dung trên Website sẽ thuộc quyền sở hữu trí tuệ duy nhất của Website và Công ty và Bạn không được quyền thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần.
  1.2 Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được. Bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung trên Website. Bất kể các bản sao hoặc việc sử dụng trái phép nào đối với nội dung nào cho mục đích thương mại sẽ bị coi là vi phạm và bị xử lý theo quy định có liên quan của pháp luật và các Điều khoản quy định tại bản thỏa thuận này.
 2. Nội dung do Bạn cung cấp: Bạn chỉ có thể tải lên bất kỳ hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng hoặc phân phối trên hoặc thông qua Website phần nội dung không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên Website mà không có hạn chế gì. Với việc đưa nội dung lên Website, Bạn tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó, hoặc là Bạn, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho Website quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó.

IV. GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ:

 1. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, Website, CÔNG TY HOẶC NHỮNG NGƯỜI CẤP PHÉP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI MỌI THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HAY ĐƯƠNG NHIÊN THEO HOẶC NẢY SINH TỪ BẢN THỎA THUẬN NÀY, Website VÌ LÝ DO ỨNG XỬ SAI LẦM, SƠ XUẤT HOẶC BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG KHÁC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ MỌI NGHĨA VỤ PHÁP LÝ CHO MỌI THIỆT HẠI GÂY BỞI HOẶC CHO LÀ GÂY BỞI MỌI THIẾU SÓT TRONG THỰC HIỆN, LỖI BỎ SÓT, GIÁN ĐOẠN, SỰ ĐỘT BIẾN/HỎNG HÓC/NHIỄU ĐIỆN, VIỆC XÓA, CHẬM TRỄ TRONG HOẠT ĐỘNG HOẶC CHUYỂN TẢI, VIRUS MÁY TÍNH, HỎNG ĐƯỜNG LIÊN LẠC, HỎNG THIẾT BỊ, LỖI PHẦN MỀM, VI PHẠM, TRUY CẬP TRÁI PHÉP, HOẶC TRỘM CẮP, PHÁ HOẠI, THAY THẾ, HOẶC SỬ DỤNG CÁC BẢN GHI.
 2. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, Website, CÔNG TY HOẶC NHỮNG NGƯỜI CẤP PHÉP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN HOẶC MỌI NHÓM THỨ BA KHÁC VỀ MỌI QUYẾT ĐỊNH ĐÃ RA HOẶC HÀNH ĐỘNG MÀ BẠN THỰC HIỆN VÌ TIN VÀO NỘI DUNG CHỨA TRONG Website. NỘI DUNG TRONG PHẠM VI Website CÓ THỂ CÓ LỖI KỸ THUẬT, CÁC LỖI KHÔNG CHÍNH XÁC KHÁC, HOẶC CÁC LỖI IN.
 3. BẠN ĐỒNG Ý VÀ THỪA NHẬN RÕ RÀNG RẰNG, Website, CÔNG TY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI MỌI HÀNH VI NÓI XẤU, TẤN CÔNG, KHÔNG TRUNG THỰC HOẶC CẤC HÀNH VI BẤT HỢP PHÁP KHÁC CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG BẤT KỲ. NẾU BẠN KHÔNG BẰNG LÒNG VỚI BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CỦA Website, HOẶC VỚI GIAO KÈO TRUY CẬP CỦA Website, TOÀN BỘ HAY TỪNG PHẦN, THÌ BIỆN PHÁP DUY NHẤT CỦA BẠN LÀ THÔI KHÔNG SỬ DỤNG Website NỮA.

V. TUÂN THỦ VÀ XỬ LÝ VI PHẠM:

Bạn phải tuân thủ đúng các quy định tại bản Điều khoản này như là điều kiện tiên quyết cho việc sử dụng Website. Trường hợp Bạn vi phạm bất kỳ quy định nêu tại bản Điều Khoản này, thì Công ty có quyền gỡ bỏ mọi nội dung hoặc đường dẫn của Bạn hoặc gỡ bỏ, vô hiệu hóa tài khoản sử dụng Website nếu xét thấy cần thiết và tạm dừng và/hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ. Đồng thời, Công ty có quyền buộc Bạn bồi thường thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ vi phạm của Bạn.

VI. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý miễn cho Website khỏi các trách nhiệm pháp lý, khiếu kiện và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm bản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc bạn sử dụng hay truy cập Website hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên Website.

VII. BẢO MẬT:

 1. Bạn đồng ý với cam kết bảo mật thông tin liên quan đến Dịch vụ, việc thực hiện giao dịch, và/hoặc bất kỳ thông tin khác thu thập được từ việc thực hiện giao dịch. Bạn sẽ hợp tác ngăn chặn và chống lại hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào sao chép và sử dụng trái phép nội hoặc thông tin khác của Bạn trên Internet.
 2. Ngoài ra, Bạn có trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu, và chỉ sử dụng tài khoản cho mục đích tìm việc làm của mình.

VIII. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 1. Bản thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa Website và Bạn. Website có thể sửa đổi bản Thoả thuận này hoặc bất kỳ chính sách khác vào bất cứ lúc nào và tùy từng thời điểm.
 2. Bạn đồng ý xem lại bản Thoả thuận này định kỳ để nhận biết được những điều đã được sửa đổi. Nếu Bạn không chấp nhận các sửa đổi này, Bạn phải ngưng truy cập Website. Sự tiếp tục truy cập của Bạn và việc sử dụng Website sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được xem là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.
 3. Bản Thoả thuận này sẽ được điều chỉnh bởi các luật của pháp luật Việt Nam và quốc tế.